Voorbespreking

Voorbespreking

Tijdens een zogenaamd voorgesprek inventariseren wij uw uitvaartwensen.
Wij maken dan een persoonlijk dossier aan waarvan u een afschrift krijgt en wij één bij ons bewaren.
En van de onderdelen van dit dossier is een gedegen kostenbegroting. Zo weet u ook waar u in financiëel opzicht aan toe bent.

Deze wensen kunnen bij leven te allen tijde aangepast worden.