Nazorg

Nazorg

UGNA is er ook voor u in de periode ná de uitvaart. Uit ervaring weten wij dat na het officiële afscheid de echte rouw begint. In die moelijke tijd is hulp en praktische ondersteuning vaak gewenst.

Enige weken na de uitvaart neemt de uitvaartverzorger contact met de nabestaanden op. In eerste instantie om te vragen hoe het nu gaat. Waar nodig kunnen wij onze nazorgconsulent(e) inschakelen.
Tevens kunnen wij begeleiden in het vormgeven van een bedankkaartje, een grafsteen of gedenksierraad.