Kosten

Kosten

Bij het regelen van de uitvaart verliezen wij de kosten van een uitvaart niet uit het oog. Bij het maken van bepaalde keuzes zal dit ook door ons benoemd worden. Transparantie en het geven van goed advies is voor ons heel belangrijk.

Zo snel mogelijk na het regelen van de uitvaart zullen wij op basis van dit gesprek een kostenbegroting aan u voorleggen. Zo weet u wat u als opdrachtgever wat de kosten van een uitvaart zullen zijn en komt u niet voor (nare) onverwachte financiële verassingen te staan. 

Mochten er om welke reden dan ook onvoldoende financiële middelen zijn om te voorzien in de kosten van een eenvoudige uitvaart, wij denken graag met u mee en kunnen in goed overleg zoeken naar een passende oplossing.

De opgemaakte kostenbegroting is gebaseerd op de gemaakte afspraken en wensen tijdens het regelen van de uitvaart. Indien deze worden aangepast heeft dat ook consequenties voor de uiteindelijke rekening. De definitieve kosten van een uitvaart zullen worden berekend op basis van nacalculatie; dat geldt in het bijzonder voor prijzen die naar gebruik ( consumpties) of tijdsduur worden berekend (bv. huur accommodatie, personeel, vervoer)

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Een overlijden melden? UGNA is dag- en nacht bereikbaar.

Telefoon: 0800-02 42 526 of 0524-515 899