Keurmerk

Keurmerk

UGNA is in het bezit van het Keurmerk uitvaartzorg.

  • Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
  • Transparante kostenbegroting
  • Goede organisatie van de uitvaart
  • Bekwaam personeel
  • Doelmatige klachtenafhandeling
  • Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek
 

  Het Keurmerk Uitvaartzorg is in december 2006 in het leven geroepen om (de uitvaartbranche in Nederland) een impuls te geven aan transparantie en betrouwbaarheid.

De toenmalige brancheverenigingen in de uitvaartbranche, de huidige BGNU, hebben samen het initiatief genomen om de uitvaartbranche verder te professionaliseren.

Doelstelling

Het Keurmerk biedt bescherming aan de consument. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert de aangesloten ondernemingen jaarlijks op verschillende onderdelen van de dienstverlening. Ondernemingen die zich aanmelden bij het Keurmerk doorlopen een uitgebreide kwaliteitscontrole en ontvangen na afloop het officiële certificaat. Het certificaat wordt telkens voor drie jaar afgegeven. Dit betekent dus dat wanneer u een uitvaart laat verzorgen door een gecertificeerde uitvaart-onderneming, u verzekerd bent van een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

Klachtenprocedure

Heeft u als opdrachtgever een klacht over de verzorging van de uitvaart? In eerste instantie dient u deze klacht met de uitvaartverzorger te bespreken. Mocht u in wederzijds overleg niet tot een oplossing komen, dan kunt u gebruik maken van de beroepsmogelijkheid van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Deze Stichting heeft voor de behandeling van klachten een reglement opgesteld en een Ombudsman benoemd, die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.

Uiteraard staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de SKU wanneer u niet tevreden bent over (de dienstverlening van) een geregistreerde uitvaartonderneming. Afhankelijk van de klacht neemt de SKU deze in behandeling of verwijzen u door naar een betreffende instantie.